Kamis, 28 Juli 2016

Arti 7 hari menurut orang Jawa

 JARENE WONG JOWO DINO IKU ONO PITU
Dino iku ono 7 (pitu): Maksudte PITU ugo bisa kanggo PITUTUR, PITUDUH, PITULUNGAN, PITUNGKAS, monggo sareng2 disimak nggih?☝🏻
1. SENEN: tegese ojo boSEN marang uNEN² (unen² Wong Jowo seng kang bisa kanggo tuntunan marang kauripan)
2. SELOSO: SElakno NGAMAL MARANG SOPO² (wong ngamal iku ora pilih², ora pandang wonge sopo)
3. REBO: KEREPO SINAU BEN ORA BODHO (mumpung isih urip ditlateni anggone luru ilmu, mergo ngaji iku penting, ojo sing penting ngaji)
4. KEMIS: LUWIH BECIK MINGKEM TINIMBANG LAMIS (ojo podho ngumbar omongan kelawan wong liyo. Luwih² ngrasani tonggo)
5 JUMAT: JUMBUHNO LELAKON KARO KEKAREPAN / NIAT (yen nduwe niat/cita² kudu usaha ikhtiar dungo supoyo kekarepanne biso kaleksanan)
6. SABTU: INSAP -PO MARANG BARANG SENG WES KEWETU (sak bejo bejane wong ngedan, isih luwih bejo wong kang eling kelawan waspodho)
7. MINGGU: MINGGIRO BARANG SENG OLO, LAKONONO BARANG SENG RAHAYU (sing apik ayo podho dilakoni)
******************************************
Itulah hebatx orang jawa, satu kalimat aja bisa jadi beberapa arti.. Contoh , makan iso mangan, madang, dahar DLL.

Kamis, 16 Juni 2016

SONDE Kedungjati, nama KEDUNGJATI,SUGIHMANIK,BATURSIGIT Kab.Grobogan adalah warisan dari KANJENG SUNAN KALIJAGA ( versi bahasa jawa )

PETILASAN SONDE KEDUNGJATI
Anane petilasan Sonde ing Kedungjati, magepokan karo arep mbangune masjid lan kraton Demak Bintoro. Opo meneh petilasan kasebut, kedaden soko Kanjeng Sunan Kalijogo naliko mimpin poro Santri golek kayu jati ono ing tlatah kono.

 DADINE DESO KEDUNGJATI.
Maju mundure tahun 1470, ing Glagahwangi Demak ono patemon antarane ratu Demak Raden Patah karo poro Wali. Asil soko patemon mau, arep ngedekake masjid lan kraton Demak, lan Kanjeng Sunan Kalijogo sing kapatah mandegani golek kayune. Kanjeng Sunan Kalijogo diderekake poro santri tindak ngidul parane, tumuju menyang alas sing kayu jatine apik-apik. Lakune rombongan tekan tengahing alas, lan Kanjeng Sunan Kalijogo paring dawuh supoyo kabeh poro Santri podo leren. Rombongan podo ngrasakake, anggone leren koq koyo ono ing tengahing kedung wit jati. Pirso kahanan mengkono, dening Kanjeng Sunan Kalijogo banjur diparing jeneng ‘KEDUNGJATI’, lan mbesuke bakal dadi deso sing rame.
Sak banjure Kanjeng Sunan Kalijogo paring dawuh, supoyo poro santri enggal tumandang gawe milih lan negori wit jati. Alas sing wiwitane sepi, malih dadi rame dening sworo gemlontang adune padung lan wit jati. Keprungu ugo sworo kemrosake kewan-kewan alas, podo mlayu sumingkir krungu sworo aneh ing sacedake. Minggu nganti tumekaning sasi poro santri ono ing tlatah kono, ngleksanakke dawuh soko ratu lan poro wali. Wit jati sing wis ambruk digawe balokan, banjur digeret rame-rame menyang pinggir kali Tuntang. Sakwise kumpul banjur dirambang digawe rakit, sing sak banjure arep dikelekke kali tumuju Demak.

 DADINE PETILASAN SONDE.
Kocap kacarito ujaring kondo, Kanjeng Sunan Kalijogo sing mimpin poro Santri makaryo kroso sayah, mulo banjur jumeneng sumende ono wit randu alas. Amargo angin sing sumilir, Kanjeng Sunan Kalijogo sare kanti sumende ono wit randu alas mau. Poro santri ora ono sing wani nggugah, malah anggone tumandang gawe kanti alon supoyo Kanjeng Sunan Kalijogo ora wungu. Nganti sauntoro anggone sare, saenggo Kanjeng Sunan Kalijogo rodo kacipuhan anggone wungu. Dening poro Santri, panggonan mau banjur dijenengake SONDE. Jare jeneng Sonde mau soko cekakan ngaso lan sumende, yo kuwi rikolo Kanjeng Sunan Kalijogo ngaso lan sumende nganti sare ono ngisor wit randu alas.
Petilasan Sonde mau panggonane ono ing Kedungjati, utowo pas ono ngarep kantor Kecamatan saiki, pernahe ono wetan ndalan. Petilasan mau tekan saiki isih diuri-uri dening wargo deso, malah-malah ugo didadekake Punden. Wit randu alas sing kanggo sare Kanjeng Sunan Kalijogo, tekan saiki isih ngadek nggejejer ono pinggir kali Tuntang. Ing sak cedake wit randu alas mau, diwenehi balai cilik kanggo ngaso poro peziarah. Isih ono wargo desa Kedungjati utowo wargo deso liyo, sing podo teko ono petilasan Sonde mau. Ono sing tekane amargo ngluwari ujar, ono sing nyuwun diparing jabatan, ono ugo sing nyuwun rezeki lan liyo-liyane. Mulo ora nggumunake menowo sak cedake balai utowo ing ngisor wit randu alas, ono tilas obongan menyan utowo sawuran kembang. Jare dino sing paling apik kanggo ziarah ono kono, ing dino Seloso Kliwon lan Jum’at Kliwon.

 SUGIHMANIK LAN BATURSIGIT
Neruske crito, sakwise rakit dikelekke kali Tuntang, Kanjeng Sunan Kalijogo diderekake poro santrine tindak mengulon parane. Tindake soko papan kono arep golek kayu, sing bakal digawe sirap/kenteng masjid lan kraton Demak Bintoro. Tindake Kanjeng Sunan Kalijogo lan rombongan nganti tekan ing sawijining dukuh, sing miturut wargo jenenge dukuh MATAMU. Rodo suwe Kanjeng Sunan Kalijogo lan rombongan ono ing dukuh Matamu, lan malah ngganti jeneng dukuh Matamu dadi dukuh Sugihmanik barang. Dene tinggalan Kanjeng Sunan Kalijogo lan rombongan ono ing Sugihmanik, awujud sendang, balai panjang, lemari, langgar lan bende. Nanging langgar mau saiki wis ora ono, amargo wis dibangun dadi masjid.
Dene rakit kayu sing dikelekke kali Tuntang, mung dijogo lan dikawal dening sebagian poro Santri. Nanging rakit kayu mau ugo ninggalke petilasan, sing manggon ono pinggir kali Tuntang. Petilasan sepisan manggon ono ing tlatah Brebes/Glapan/Gubug, awujud watu umpak sing keri naliko poro Santri ndandani rakite. Jebul anggone dandan rakit ing tlatah kono rodo suwe, amargo poro santri ugo gawe langgar sing ono tulisane taun 1473. Mengkono ugo poro santri ugo ndandani rakit ono ing tlatah Ngroto, sing tinggalane awujud lemah sing dijenengke “Batursigit”.
Informasi diambil dari berbagai sumber

SONDE Kedungjati, nama KEDUNGJATI,SUGIHMANIK,BATURSIGIT Kab.Grobogan adalah warisan dari KANJENG SUNAN KALIJAGA ( versi bahasa jawa )

PETILASAN SONDE KEDUNGJATI
Anane petilasan Sonde ing Kedungjati, magepokan karo arep mbangune masjid lan kraton Demak Bintoro. Opo meneh petilasan kasebut, kedaden soko Kanjeng Sunan Kalijogo naliko mimpin poro Santri golek kayu jati ono ing tlatah kono.


DADINE DESO KEDUNGJATI.
Maju mundure tahun 1470, ing Glagahwangi Demak ono patemon antarane ratu Demak Raden Patah karo poro Wali. Asil soko patemon mau, arep ngedekake masjid lan kraton Demak, lan Kanjeng Sunan Kalijogo sing kapatah mandegani golek kayune. Kanjeng Sunan Kalijogo diderekake poro santri tindak ngidul parane, tumuju menyang alas sing kayu jatine apik-apik. Lakune rombongan tekan tengahing alas, lan Kanjeng Sunan Kalijogo paring dawuh supoyo kabeh poro Santri podo leren. Rombongan podo ngrasakake, anggone leren koq koyo ono ing tengahing kedung wit jati. Pirso kahanan mengkono, dening Kanjeng Sunan Kalijogo banjur diparing jeneng ‘KEDUNGJATI’, lan mbesuke bakal dadi deso sing rame.
Sak banjure Kanjeng Sunan Kalijogo paring dawuh, supoyo poro santri enggal tumandang gawe milih lan negori wit jati. Alas sing wiwitane sepi, malih dadi rame dening sworo gemlontang adune padung lan wit jati. Keprungu ugo sworo kemrosake kewan-kewan alas, podo mlayu sumingkir krungu sworo aneh ing sacedake. Minggu nganti tumekaning sasi poro santri ono ing tlatah kono, ngleksanakke dawuh soko ratu lan poro wali. Wit jati sing wis ambruk digawe balokan, banjur digeret rame-rame menyang pinggir kali Tuntang. Sakwise kumpul banjur dirambang digawe rakit, sing sak banjure arep dikelekke kali tumuju Demak.


DADINE PETILASAN SONDE.
Kocap kacarito ujaring kondo, Kanjeng Sunan Kalijogo sing mimpin poro Santri makaryo kroso sayah, mulo banjur jumeneng sumende ono wit randu alas. Amargo angin sing sumilir, Kanjeng Sunan Kalijogo sare kanti sumende ono wit randu alas mau. Poro santri ora ono sing wani nggugah, malah anggone tumandang gawe kanti alon supoyo Kanjeng Sunan Kalijogo ora wungu. Nganti sauntoro anggone sare, saenggo Kanjeng Sunan Kalijogo rodo kacipuhan anggone wungu. Dening poro Santri, panggonan mau banjur dijenengake SONDE. Jare jeneng Sonde mau soko cekakan ngaso lan sumende, yo kuwi rikolo Kanjeng Sunan Kalijogo ngaso lan sumende nganti sare ono ngisor wit randu alas.
Petilasan Sonde mau panggonane ono ing Kedungjati, utowo pas ono ngarep kantor Kecamatan saiki, pernahe ono wetan ndalan. Petilasan mau tekan saiki isih diuri-uri dening wargo deso, malah-malah ugo didadekake Punden. Wit randu alas sing kanggo sare Kanjeng Sunan Kalijogo, tekan saiki isih ngadek nggejejer ono pinggir kali Tuntang. Ing sak cedake wit randu alas mau, diwenehi balai cilik kanggo ngaso poro peziarah. Isih ono wargo desa Kedungjati utowo wargo deso liyo, sing podo teko ono petilasan Sonde mau. Ono sing tekane amargo ngluwari ujar, ono sing nyuwun diparing jabatan, ono ugo sing nyuwun rezeki lan liyo-liyane. Mulo ora nggumunake menowo sak cedake balai utowo ing ngisor wit randu alas, ono tilas obongan menyan utowo sawuran kembang. Jare dino sing paling apik kanggo ziarah ono kono, ing dino Seloso Kliwon lan Jum’at Kliwon.


SUGIHMANIK LAN BATURSIGIT
Neruske crito, sakwise rakit dikelekke kali Tuntang, Kanjeng Sunan Kalijogo diderekake poro santrine tindak mengulon parane. Tindake soko papan kono arep golek kayu, sing bakal digawe sirap/kenteng masjid lan kraton Demak Bintoro. Tindake Kanjeng Sunan Kalijogo lan rombongan nganti tekan ing sawijining dukuh, sing miturut wargo jenenge dukuh MATAMU. Rodo suwe Kanjeng Sunan Kalijogo lan rombongan ono ing dukuh Matamu, lan malah ngganti jeneng dukuh Matamu dadi dukuh Sugihmanik barang. Dene tinggalan Kanjeng Sunan Kalijogo lan rombongan ono ing Sugihmanik, awujud sendang, balai panjang, lemari, langgar lan bende. Nanging langgar mau saiki wis ora ono, amargo wis dibangun dadi masjid.
Dene rakit kayu sing dikelekke kali Tuntang, mung dijogo lan dikawal dening sebagian poro Santri. Nanging rakit kayu mau ugo ninggalke petilasan, sing manggon ono pinggir kali Tuntang. Petilasan sepisan manggon ono ing tlatah Brebes/Glapan/Gubug, awujud watu umpak sing keri naliko poro Santri ndandani rakite. Jebul anggone dandan rakit ing tlatah kono rodo suwe, amargo poro santri ugo gawe langgar sing ono tulisane taun 1473. Mengkono ugo poro santri ugo ndandani rakit ono ing tlatah Ngroto, sing tinggalane awujud lemah sing dijenengke “Batursigit”.
Informasi diambil dari beberapa sumber

Senin, 25 Januari 2016

Sejarah tugu pahlawan diKab.GROBOGAN / Purwodadi

Th 1946 terjadi class I dimana tentara Belanda ingin menduduki negara RI lagi. Terjadi perlawanan di berbagai daerah, yang diantaranya terjadi perlawanan di Purwodadi oleh lasykar rakyat, tentara pelajar dan lasykar pegawai kereta api melawan Belanda. Pada tgl 28 November 1946 terjadi puncak pertempuran, banyak para lasykar dan tentara pelajar yang gugur di sepanjang jalan antara jembatan (barat pasar) sampai alun-alun. Kantor kabupaten dibombardir dan ditembaki melalui udara, sehingga pemerintahan Kabupaten Grobogan sementara mengungsi ke Kuwu, yang letak kantornya di rumah sebelah barat kantor kecamatan Kradenan sekarang ini. Untuk mengenang para pahlawan khususnya para lasykar pegawai kereta api, pada tahun 1950 Djawatan Kereta Api (DKA) mendirikan sebuah tugu, pada sebidang tanah yang terletak di depan perumahan DKA (yang sekarang di depan BPD atau di depan hotel Kencana Purwodadi).
Niat Belanda untuk menghancurkan pemerintahan kabupaten Grobogan terus berlanjut. Karena adanya informasi, maka serangan Belanda dialihkan ke daerah Kuwu yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan sementara Kabupaten Grobogan. Tetapi serangan Belanda keliru sasaran, yang sekitar jam 10 pagi tembakan dan bom dijatuhkan di sekitar stasiun Kradenan. Banyak korban dari warga yang pulang dari pasar, dan mayat bergelimpangan di pertigaan jurusan ke pedukuhan Wates, terkena sasaran peluru mitraliyur Belanda. Bom yang dijatuhkan dari pesawat terbang meledak di belakang stasiun, tetapi bom yang satu tidak meledak dan menancap pada tanah di depan stasiun ... Untuk mengenang peristiwa itu, Djawatan Kereta api mendirikan tugu (dari kayu jati) yang terletak di belakang stasiun, dan juga mendirikan tugu di pertigaan depan stasiun Kradenan yang mengarah ke pedukuhan wates.

Gunung Wulan Kedungjati Grobogan

Desa Gunung Wulan Kec.Kedungjati kab.Grobogan terletak tidak jauh dari pusat kota kecamatan kedungjati.
namun sayang jarak yang relatif dekat yang hanya terpisah oleh sungai, desa ini belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti JEMBATAN untuk penyebrangan.
Ada jalan alternatif lain namun jarak terlalu Jauh dan kondisi jalan pun tidak bagus,
Akhirnya Masyarakat lebih memilih menggunakan Jembatan Kereta api ( semarang - Solo ) ini untuk menyebrangi sungai.

Minggu, 29 November 2015

Kemarau Kedungjati Grobogan

Kondisi wilayah kedungjati adalah tanah bebatuan kapur sehingga jika musim kemarau panjang selalu terjadi kekeringan kekurangan air bersih.. Sangat disayangkan jika melihat letak geografis Kedungjati adalah daerah yang dilewati sungai besar yaitu sungai TUNTANG dari RAWAPENING jika dikedungjati dibuat BENDUNGAN akan sangat berguna bagi masyarakat khususnya untuk sumber air bersih ataupun untuk mengairi lahan pertanian masyarakat
semoga saja pemerintah setempat memperhatikan ini


#GROBOGAN_BERSEMI

Sabtu, 24 Januari 2015

Karanglangu - Kedungjati - Grobogan - Jawa Tengah

Karanglangu adalah desa/kelurahan di kecamatan Kedungjati, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. 

Jumlah Dusun : ( Kleben, Nglangu, Karang, Kalinongko, Grogol, Rekesan, Gajah )
Jumlah RT/RW= 39 RT, 7 RW

KARANGLANGU terletak di
Jl.Raya KEDUNGJATI - KARANGGEDE
Dan juga Jl.RAYA KARANGLANGU - PANIMBO

Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten BOYOLALI ( wonosegoro )

PASAR KARANGLANGU pasar yang selalu ramai masyarakat tumpah ruah disini tidak hanya dari kelurahan karanglangu saja tapi dari desa2 sebelah juga berkumpul disini, Lokasi ( disebelah tugu KARANGLANGU )
-> dulu pasar Berada didusun KLEBEN tepatnya sebelum Jembatan Kleben 

Karanglangu juga Ada SEKOLAH : PAUD, TK darma wanita Karanglangu, SD N 1 Karanglangu, SD N 2 karanglangu, SD N 3 karanglangu, MI, SMP N 2 Kedungjati, dan ada juga SMK IT BENINDO.

Fasilitas umum : Lapangan sepakbola KARANGLANGU untuk(ssb),PASAR KARANGLANGU,dll 

Jembatan panjang : dusun KLEBEN ( peninggalan zaman penjajahan ) dusun KALINONGKO ( baru )

*Jalan pintas KLEBEN - DUKOH ( jalan baru ) menuju Kota SALATIGA

Rute menuju KARANGLANGU :

Dari KOTA SEMARANG ambil arah Gubug-Kedungjati- ambil arah Jl.Raya KEDUNGJATI - KARANGGEDE

Dari Kota SALATIGA : ( melalui BRINGIN-BANCAK-DUKOH-lalu Ambil arah jalan pintas DUKOH - KLEBEN

Dari SOLO/BOYOLALI/KARANGGEDE ( melalui WONOSEGORO/PRAPAT/REPAKING ) atau Jl.RAYA KEDUNGJATI - KARANGGEDE

Kelurahan yang Letaknya cukup Setrategis !!

Dulu waktu masih jaman penjajahan diKaranglangu ada tempat Pembuatan Kapur letaknya di Desa KLEBEN ( Gunung BUBAK ) pegunungan tandus banyak Batu kapur. Kita bisa melihat daerah sekitar dari Pegunungan KAPUR ini/gunug BUBAK dari ketinggian.

Kuliner paling Diminati : Mie Ayam Pak Sanio, Bakso Marwan,Dll

DiKARANGLANGU ( kleben ) ada juga tempat penggilingan BATU kali/sungai menjadi PASIR/batu Kecil2 Bernama BASE CAMP/BEDENG

Budaya ASLI turun temurun : ASRAH BATIN budaya asli dari gorobogan kecamatan kedungjati yang dilaksanakan setiap 2th sekali acara ini dilaksanakan secara turun temurun dimana KARANGLANGU ( sbg kakak ) dan NGOMBAK ( sbg adik ) INFO LEBIH LANJUT : http://ngabdulmunir.blogspot.com/2014/06/cerita-asrah-batin-budaya-indonesia.html